Posty

Wyświetlanie postów z 2018

Plakat zakwalifikowany do wystawy VII Międzynarodowego Biennale Plakatu Sołeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”,

II Przegląd Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda.